Nadat eerst al het verplaatsen van een schot in de motorruimte en vervolgens een daarmee  verband houdende nieuwe keuring door de Loyds vertraging had gegeven, is wederom vertraging opgetreden.

Zoals wellicht nog bekend is bouwnummer 1 een testboot geworden waarmee stations die in de toekomst de beschikking krijgen over een strandreddingboot uit de Van Wijk klasse, mochten testvaren. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de uiteindelijke bouw, maar hebben ook gezorgd voor nogal wat aanpassingen in met name de elektrische installatie.

Thans wordt bouwnummer 2 gebouwd bij Habeke Shipyard in Hoorn en bouwnummer 3 bij Dok en Scheepsbouw Woudsend BV. Vanwege alle veranderingen in de installatie heeft men gemeend eerst de elektrische installatie in nummer 3 geheel aan te brengen, heeft te maken met de keuze van de installateur, en af te ronden. Deze installatie vervolgens te documenteren en deze documentatie ter beschikking te stellen aan de installateur die de installatie in de boot bestemd voor Egmond gaat aanbrengen. Dit om ervoor te zorgen dat de installaties in alle boten uit de Van Wijk klasse uniform zal zijn. De verwachting is dat deze documentatie eerst in de maand juni ter beschikking komt en dat men pas daarna in Hoorn kan gaan aanvangen. Onze Van Wijk zal naar verwachting, mede rekening houdend met de vakantieperiode, pas in week 48 of 49 op ons station arriveren.

Voorstelbaar is dat de elektrische installatie in een moderne reddingboot complex is. Om een indruk te geven, er wordt alleen al meer dan 2 kilometer aan bekabeling aangebracht.

Geruststellend kunnen we stellen dat de Adriaan Hendrik van ons station, hoewel inmiddels op leeftijd, nog steeds naar behoren functioneert. De verwachting is dan ook niet dat deze bij de uitruk gedurende de zomer problemen zal geven.